Valodas:

Žogi, sētas, vārti, automātika, plastmasas sieti un kompleksās nožogojumu sistēmas

Garantija

Mūsu interneta veikalā  piedāvātām precēm tiek nodrošināta ražotāja noteiktā garantija vismaz 2 gadi. Saņemot preci, Jūs saņemiet garantijas apliecību (precēm, kurām ir paredzēta šāda aplieciba) ar atrunātiem garantijas nosacījumiem, kuru neievērošana var būt par pamatu garantijas remonta neveikšanai. Lai izvairītos no pārpratumiem, lūdzam Jūs rūpīgi iepazīties ar produkcijas (izstrādājuma) lietošanas instrukciju, kā arī pārbaudīt, vai pareizi aizpildīts garantijas talons. Aizliegts izdarīt jebkādas izmaiņas, izdzēst vai pārrakstīt garantijas talonā norādītos datus - šādā gadījumā talons tiek atzīts pār spēkā neesošu. Pazaudēta garantijas talona un pirkuma apliecinošu dokumentu gadījumā var tikt atteikts garantijas remonts.

Ja prece ir brāķis (maznozīmīgu defektu gadījumā prece netiek mainīta), tā vart tikt bez papildus samaksas apmainīta 1 mēneša laikā no pirkuma brīža.. Ir iespējama arī naudas atgriešana. Preces defektu var noteikt tikai autorizētais servisa centrs, kas ir norādīts garantijas talonā.

Lūdzam Jūs pievērst uzmanību tam, cik svarīgi ir pareizi uzstādīt izstrādājumu, lai nodrošinātu tā drošu darbību. Ja garantijas laikā precēm ir radušās tehniskas problēmas, tām tiek veikts bezmaksas garantijas remonts atbilstoši produkta ražotājrūpnīcas noteikumiem un Latvijas Republikas likumdošanai. Šajā gadījumā Jums ar garantijas apliecību un ar preces apmaksu apliecinošiem dokumentiem/u jāgriežas pie garantijas apliecībā norādītā konkrētās preces servisa nodrošinātāja.

 

Garantijas saistības tiek anulētas gadījumos:

 • ja pircējs nevar uzrādīt iegādātās preces garantijas talonu un pirkuma apliecinošu dokumentu;
 • ja produkts (izstrādājums), kas paredzēts personiskām (sadzīves, ģimenes) vajadzībām, ticis izmantots peļņas gūšanai, ražošanas vajadzībām vai citiem neatbilstošiem mērķiem;
 • ja tiek pārkāpta lietošanas instrukcija;
 • ja uz izstrādājuma saskatāmas nekvalificēta remonta pēdas ko veicis pats patērētājs vai cita persona, kas nav autorizēts servisa cents;
 • ja atklātas izmaiņas izstrādājuma konstrukcijā vai shēmā, kuras atšķiras no ražotāja noteiktajām;
 • ja produkta (izstrādājuma) sērijas numurs izmainīts, izdzēsts vai to nav iespējams noteikt;
 • garantija tiek anulētā, ja bojātās ražotāja garantijas uzlīmes vai plombas, Iekārtā izmantoti neorģināli izejmateriāli vai iekārtas, bojājums radies elektrotīkla pēkšņu sprieguma izmaiņu rezultātā,
 • tehnikas mezgliem ir mehānisku bojājumu pēdas, Iekārtā iekļuvis šķidrums, smiltis vai citi nepiederoši priekšmeti.

Garantija netiek attiecināta uz šādiem izstrādājuma bojājumiem:

 • bojājumi, kurus izraisījusi svešķermeņu, vielu, šķidrumu, kukaiņu nokļūšana izstrādājuma iekšienē;
 • bojājumi, kurus izraisījusi stihija, ugunsgrēks, sadzīves faktori, nejauši ārējie faktori (strauja sprieguma maiņa elektriskajā tīklā, negaiss u.c.), kā arī nelaimes gadījumi;
 • bojājumi, kurus izraisījusi barošanas, telekomunikācijas un kabeļu tīklu parametru neatbilstība standartiem un citi līdzīgi ārējie faktori;
 • bojājumi, kurus izraisījusi nestandarta un/vai nekvalitatīvu izlietojamo materiālu, neoriģinālo rezerves daļu, komplektējošo materiālu, piederumu (aksesuāru) lietošana.

Garantija netiek attiecināta:

 • ja nepieciešams mainīt lampas, filtrus, baterijas, akumulatorus, drošinātājus un citas izstrādājuma detaļas un piederumus, kuriem ir ierobežots resurss, ja šādu nomaiņu paredz konstrukcija un tā nav saistīta ar izstrādājuma izjaukšanu;
 • garantija neattiecas uz iekārtas konstruktīvajiem elementiem, kas pakļauti dabīgajam nolietošanās procesam.

Garantijas termiņš ir preču ražotāja noteiktais garantijas termiņš un tam noslēdzoties klientam var tikt piedāvāts maksas apkalpošanas serviss.

 

Sia "DN Sistēmas"ir vairāku pazīstamu Eiropas ražotāju pārstāvis Latvijā un Baltijas valstīs, kas paredz pienākumu nodrošināt preču ražotāja garantiju:

 • Firmas „ArcelorMittal" (Luksemburga) ražotajiem metinātajiem un pītajiem žoga ruļļu materiāliem pretkorozijas garantija - 15 gadi.
 • Firmas „Betafence" (Beļģija) ražotajiem metinātajiem, pītajiem žoga ruļļu materiāliem, paneļu žogiem, stabiem un to aksesuāriem pretkorozijas garantija - 10 gadi.
 • Firmas „Merksteijn" (Beļģija) ražotajiem metinātajiem paneļu žogiem, stabiem un to aksesuāriem pretkorozijas garantija - 10 gadi.
 • Firmas „Wisniowski" (Polija) ražotajiem metinātajiem paneļu žogiem, stabiem un to aksesuāriem pretkorozijas garantija - 10 gadi.
 • Firmas „Rivisa" (Spānija) ražotajiem žogu stabiem, to aksesuāriem, metinātajiem paneļu žogiem pretkorozijas garantija - 10 gadi.
 • Firmas „Tenax" (Itālija) ražotajiem polimēru (PVC) žogiem, sietiem, aizsargtīkliem garantija - 10 gadi.
 • Firmas „TAU" (Itālija) ražotajai vārtu automātikai, elektromehāniskajām barjerā garantija - 2 gadi.
 • Firmas „Quiko" (Itālija) ražotajai vārtu automātikai, elektromehāniskajām barjerā garantija - 2 gadi.
 • SIA „DN sistēmas" veiktajiem nožogojumu sistēmu, vārtu, automātikas montāžas darbiem garantija - 2 gadi

 

SIA „DN sistēmas" nepiedāvā nekādu garantiju Ķīnā ražotajiem žogu materiāliem!